VintageLoft

0

Brak produktów

  • Dostawa

    0,00 zł
  • Suma

    0,00 zł
Home > Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 30.12.2014 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Serwis Vintageloft jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) dostępnym pod adresem strony internetowej www.vintageloft.pl, należącym do Małgorzaty Ciepieli prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Ciepiela Vintageloft, ul. Prusa 43 lok. 90, 05-800 Pruszków, NIP 6611954625, REGON 147480003 (dalej „Usługodawca”/„Sprzedawca” /„Administrator”)
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny odzieżą używaną i nową (dalej „Odzież”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
3. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania umów sprzedaży przez Usługodawcę, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Prezentowana na stronie Sklepu Odzież stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
6. Wszystkie ceny Odzieży zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Rozdział II Definicje

§ 2.
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1) Sklep - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.vintageloft.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Usługodawcą umów na odległość,
2) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną (dalej „Konsument”), osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (dalej „Przedsiębiorca”), której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu,
3) Odzież – oznacza wszelkiego rodzaju odzież damska i męska, używana (dalej „Odzież używana”) lub nowa (dalej „Odzież nowa”), obejmującą również dodatki (np. torebki, biżuteria) oraz obuwie. Rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą,
4) Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Użytkownika panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez Administratora, umożliwiający Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami,
5) Koszyk – elektroniczny koszyk w którym Użytkownik ma możliwość przechowywania wybranej Odzieży do momentu złożenia zmówienia i dokonania płatności.
6) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Użytkownikowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie.
7) Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.

Rozdział III Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

§ 3.
Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności:
1) przeglądarki internetowej typu MozilaFirefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
2) minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024x768 pikseli,
3) połączenia z siecią Internet,
4) aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,
5) włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies.

§ 4.
1. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownik może dokonać rejestracji w Sklepie w wyniku czego zostanie utworzone Konto.
2. Konto nie jest obowiązkowe aby złożyć Zamówienie w Sklepie.
3. W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy użyć przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ” znajdującego się w prawym górnym rogu strony www.vintageloft.pl, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się po lewej stronie, po czym uzupełnione dane należy zatwierdzić używając przycisku „ZAPISZ”.
4. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
a) adresu e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) datę urodzenia,
d) unikalne hasło.

5. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania rejestracji Konta.
6. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia formularza dostawy zawierającego poniższe dane:
a) ulica,
b) nr domu,
c) nr lokalu,
d) kod pocztowy,
e) miejscowość,
f) nr telefonu.

§ 5.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie zostaje zawarta w momencie założenia Konta przez Użytkownika o którym mowa w § 4 ust 5. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a) zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
b) zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale IX niniejszego Regulaminu oraz pod formularzem rejestracyjnym.

3. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Użytkownika Konta ze Sklepu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Usunięcie konta następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika dyspozycji na adres e-mail kontakt@vintageloft.pl . Po usunięciu konta Użytkownik otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
5. Sklep jest dostępny dla Użytkowników 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. Prowadzenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

Rozdział IV Przyjmowanie i realizacja zamówień Odzieży

§6.
1. Umowa sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności przez Użytkownika z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy płatności za pobraniem umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.

§7.
1. Użytkownik może składać Zamówienie za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie lub kontaktując się ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej: kontakt@vintageloft.pl lub telefonicznie 693 022 748
2. Ta sama Odzież może być przechowywana jednocześnie w Koszyku kilku Użytkowników.
3. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą formularza zamówień, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
a) wybrać Odzież i użyć przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,
b) przejść do Koszyka i uzupełnić swoje dane osobowe,
c) podczas składania zamówienia Użytkownik może dokonać jednocześnie rejestracji Konta,
d) po wyborze odpowiedniej formy płatności oraz dostawy, użyć przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”,
e) następnie należy potwierdzić złożone zamówienie poprzez użycie przycisku „ POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”,
f) na koniec Użytkownik otrzyma dwie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. sposobu płatności.
4. Dane osobowe, niezbędne do złożenia zamówienia:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) adres e-mail,
c) ulica,
d) nr domu,
e) nr lokalu,
f) kod pocztowy,
g) miejscowość,
h) nr telefonu.

§8.
1. W celu korekty danych określonych w §7 ust.4, błędnie wprowadzonych do formularza zamówień, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy prośby o korektę na adres poczty elektronicznej kontakt@vintageloft.pl.
2. Korekta o której mowa w ust. 2 powyżej jest możliwa do momentu przygotowania Odzieży do wysyłki, potwierdzanego wiadomością e-mail wysyłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji Konta lub składania zamówienia.

§9.
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych zamówień, w których dane osobowe Użytkowników są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Użytkownikiem.
2. Zamówienie nieopłacone w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą z zastrzeżenie ust. 3 pkt 1.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
1) ustalania indywidualnie z Użytkownikiem terminu opłacenia zamówienia.
2) usunięcia Konta w przypadku nie opłacenia przez Użytkownika 3 kolejnych zamówień.
4. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Sprzedawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie.

§10.
Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówioną Odzież:
1) przelew bankowym na rachunek w MBANK 46 1140 2004 0000 3102 7537 6957
2) opłata za pobraniem.

W przypadku wyboru opcji wysyłki " za pobraniem " dla Nowych Klientów Sklep sobie zastrzega dodatkowe potwierdzenie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną, w przypadku braku uzyskania takiego potwierdzenia w ciągu 3 dni Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Klienta.

§11.
1. Każdy Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy bezpłatnego Newslettera.
2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na dole strony Sklepu adresu poczty elektronicznej Użytkownika, na który ma być przesyłany Newsletter i użyciu przycisku „Ok” lub w trakcie rejestracji Konta.
3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej kontakt@vintageloft.pl.

Rozdział V Dostawa Odzieży

§12.
1. Sprzedawca oświadcza, iż zamówiona Odzież zostanie wysyłana do Użytkownika w możliwie jak najszybszym czasie jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o której mowa §6.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu, o czym każdorazowo poinformuje Użytkownika.
3. Przewidywany termin dostarczenia do Użytkownika zamówionej Odzieży za pośrednictwem Firmy Kurierskiej Pocztex 48 to 2 dni robocze .

§13.
1. W przypadku nie odebrania przez Użytkownika zamówionej i opłaconej Odzieży, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem może:
1) przesłać ponownie Odzież do Użytkownika,
2) dokonać zwrotu Użytkownikowi kosztów zamówionej Odzieży po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania przesyłki do Sprzedającego jak również kosztu wysyłki jaki poniósł Sprzedawca nadając przesyłkę dla Klienta - zgodnie z cennikiem wysyłek podanym w regulaminie.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych kosztów na które składają się koszt wysyłki jaki oferuje Sprzedawca ( 12 zł).

3. Sprzedawca oświadcza, iż Odzież odesłana do Sprzedającego w opcji „za pobraniem” nie będzie przez Sprzedającego odbierana.

§14.
1. Użytkownik ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Odzieży z pośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu zamówienia.
2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Odzieży w transporcie, Użytkownik zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Użytkownik otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji.
3. Koszty dostawy Odzieży:
1) przesyłka kurierska ( Kurier Pocztex  48 )- 12 zł,
2) odbiór osobisty – 0 zł.
4) przesyłka kurierska za pobraniem ( Kurier Pocztex 48 ) – 22 zł,
4.Ilości zamówionych sztuk Odzieży nie ma wpływu na koszt dostawy, który jest stały i określony na warunkach wskazanych w ust. 3 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku zamówienia Odzieży na kwotę powyżej 100 zł Konsument nie ponosi opłat za jej dostawę.

6.W przypadku zaginięcia przesyłki, Sprzedawca zgodnie z regulaminem może reklamować przesyłkę po upływie 14 dni liczonych od momentu nadania przesyłki, w takiej sytuacji, Sprzedawca po uprzedniej informacji przekazanej przez Kupującego o braku przesyłki , składa zgłoszenie reklamacyjne do Przewoźnika , kopię takiego zgłoszenia wysyła do Kupującego.Zwrot kosztów jest zwracany Kupującemu po otrzymaniu pismenej odpowiedzi od Przewoźnika.                                                                                             

Rozdział VI Prawo odstąpienia od umowy

§15.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Odzieży.
2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nowa nie nosi oznak używania.
3. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać na swój koszt  Odzież na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Odzieży oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej dostępnej w sklepie formy dostawy )Odzieży do Konsumenta)niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14  dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy.  Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Odzieży, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.


8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres: kontakt@vintageloft.pl. Konsument może ( ale nie musi) skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
9. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.
10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

Rozdział VII Postępowanie reklamacyjne

§16.
Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Odzieży, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Odzieży.

§17.
1. Zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@vintageloft.pl.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Odzieży z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
4. Reklamacja nie przysługuje z tytułu wady Odzież używanej, której wada była wyraźnie wskazana przez Sprzedawcę.
5. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu 693022748, lub mailowo na adres : kontakt@vintageloft.pl
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Użytkownika razem z Odzieżą.
7. Reklamowaną Odzież należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.
8. Jeżeli Odzież ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Odzież wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
9. Ograniczenie wskazane w ust. 8 nie ma zastosowania, jeżeli Odzież była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Odzieży na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.
10. Konsument może żądać usunięcia wady Odzieży na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Odzieży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
12. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.
13. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Odzieży z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.
14. W przypadku zakupu odzieży przez Konsument, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Odzieży Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

§18.
W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Rozdział VIII Ochrona danych osobowych

§19.
1. Usługodawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników.
2. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Koncie oraz formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).
4. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Sklepu oraz ewentualnie zawarcia umowy sprzedaży Odzieży, a także statystycznych oraz marketingowych.  
5. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Użytkownika dobrowolnie.
6. Udostępnione przeze Użytkownika dane osobowe będą chronione przez Administratora  z zachowaniem najwyższej staranności.
7. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Usługodawcę usług na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póżn. zm.). 
8. Wniesienie przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych będących jednocześnie danymi wymaganymi do utworzenia Konta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym :
-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym.

-Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym.

Sprzedający wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymusowy .

3.Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są miedzy innymi pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

HTTPS://WWW.UOKIK.GOV.PL/WAZNE ADRESY.PHP;

HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPRAWY_INDYWIDUALNE.PHP;

HTTPS://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPORY_KONSUMENCKIE.PHP;

4.Jeżeli Klient dokonuje zakupu Towarów jako konsument, ma także możliwość do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution),- powyższe wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.

Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.

§21.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.
3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu.
5. Administrator podczas logowania na Konto przedstawi Użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacji.
6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien wybrać opcję „NIE AKCEPTUJĘ”, w momencie wyświetlenia mu nowej wersji regulaminu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
9. Nie zaakceptowanie nowej wersji Regulaminu wiąże się ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

§22.
1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie.

Załącznik

Formularz odstąpienia od umowy (do pobrania)