VintageLoft

0

Brak produktów

  • Dostawa

    0,00 zł
  • Suma

    0,00 zł
Home > Zwroty

Zwroty

Zakupy w naszym sklepie są bezpieczne, jeśli zamówiony produkt z jakiś przyczyn Państwu nie odpowiada, można go zwrócić .
Na zgłoszenie ewentualnego zwrotu jest  14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki.

Rozdział VI Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Odzieży. 
2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nowa nie nosi oznak używania.
3. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać na swój koszt  Odzież na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Odzieży oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej dostępnej w sklepie formy dostawy )Odzieży do Konsumenta)niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14  dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy.  Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.Należność dla Konsumenta za zwrócony produkt/ produkty zwracana jest w formie przelewu elektronicznego na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Odzieży, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.

7.1 Przy zamówieniach Odzieży na kwotę powyżej 100 zł, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia powodującego obniżenie łącznej jego ceny poniżej 100 zł, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracaną Odzież pomniejszoną o koszt dostawy zgodnie z cennikem podanym w regulaminie.
8. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres: kontakt@vintageloft.pl. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.
10. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.